wo 27 sep 2017 | 19:30 - 21:00 | Grote Zaal |

Dwalen in het Antropoceen | Lezing

 Denker des Vaderlands René ten Bos over zijn gelijknamige boek

De mensheid heeft nog nooit zo’n grote invloed uitgeoefend op de aarde als tegenwoordig, vaak met catastrofale gevolgen: de stijging van de zeespiegel, klimaatverandering of het uitsterven van hele diersoorten. Is de invloed van de mens op het klimaat (nog) te veranderen, of is het antropoceen, zoals dit ‘tijdperk van de mens’ wordt genoemd, een point of no return?

Professor René ten Bos toont het belang en de urgentie van het huidige tijdperk en biedt handvatten om hier mee om te gaan. Want hoe kun je überhaupt nadenken over zoiets veelomvattends als de aarde of oceanen? Bieden wetenschappelijke perspectieven als geo-engineering of ecologiseren nog een mogelijke oplossing?

Lezing over een van de ‘hotste’ en meest urgente vraagstukken van onze tijd door de Denker des Vaderlands.

René ten Bos is hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Denker des Vaderlands en veelgevraagd spreker. Hij schreef onder meer de monografie ‘Water’ en ‘Bureaucratie is een inktvis’, waarmee hij de Socratesbeker won. ‘Dwalen in het antropoceen’ verscheen dit jaar bij uitgeverij Boom.


Subscribe to our newsletter for special deals, events and job offers.