wo 26 nov 2014 | 15.30 | Grote Zaal |

Eindpresentatie Expedition Van Beek

Vier multidisciplinaire buitenlandse onderzoeken uitgevoerd door EUR studenten.

Op 26 november a.s. presenteert het A.A. van Beek-Fonds “Expedition Van Beek” het resultaat van vier projecten:

  1. Crowdfunding (zie blogspot)
  2. The Port of Rotterdam in a single European transport area: an interdisciplinary analysis of international competitive effects
  3. Reducing perinatal mortality in Rotterdam by MHealth
  4. Improving Multiculturalism in Rotterdam

Ook uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

U kunt zich aanmelden via deze link .

Datum: 26 november 2014
Presentaties: 15.30 – 18.00 uur
Borrel voor aangemelde personen aansluitend aan de presentaties
Locatie: Grote zaal Erasmus Paviljoen

Wat er aan vooraf ging…

Op vrijdag 13 september 2013 vierde het A.A. van Beek-Fonds haar 90ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan is een cadeau aangeboden aan de 100-jarige Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorzitter Pieter Zevenbergen overhandigde het cadeau aan de Rector Magnificus prof. dr. H.G. Schmidt.

Het A.A. van Beek-Fonds heeft het mogelijk gemaakt dat vier groepen van vier studenten, multidisciplinair samengesteld, een internationale onderzoeksopdracht zijn gaan uitvoeren die zij zelf hebben bedacht. Voorwaarde was dat er een duidelijke band ligt met de stad Rotterdam.

Met ondersteuning vanuit de verschillende betrokken faculteiten, de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf en crowdfunding organisaties hebben de groepen hun buitenlandse onderzoeken volbracht, welke worden gepresenteerd in het Erasmus Paviljoen.

Uit alle ingediende projecten heeft een jury 4 groepen geselecteerd, die in aanmerking zijn gekomen voor funding van het A.A. van Beek-Fonds.

Klik hier om de website van het A.A. Van Beek Fonds te bezoeken

Subscribe to our newsletter for special deals, events and job offers.