di 25 okt 2016 | 20:00 - 21:30 | Grote Zaal |

Making a murderer

Lezing van Herman de Regt over wat de serie laat zien over de aard van de mens.

De populaire Netflix-documentaire Making a Murderer heeft in de VS en daarbuiten tot heftige reacties geleid. Veel mensen vinden na het kijken van de serie dat er bij de zaken tegen ‘Steven Avery’ en ‘Brendan Dassey’ overduidelijk sprake is van justitiële misstanden of zelfs samenzweringen. Maar wat zegt deze succesvolle documentaire over onze menselijke aard?

Allereerst is er de enorme populariteit van de serie zelf (en de anticipatie op seizoen 2). Iets in ons en in de serie maakt dat Making a Murderer ons niet loslaat. Met het op de voet volgen van de strafzaken illustreert Making a Murderer daarnaast ook de wens om de rechtspraak opnieuw in te richten. Zouden we immers niet rekening moeten houden met menselijke eigenschappen (denkvalkuilen) die het functioneren van experts – zoals rechters, advocaten, aanklagers, politie, forensische teams en getuigenexperts – ondermijnen? Tot slot toont Making a Murderer ook nog eens hoezeer onze samenleving gebouwd is op ons geloof in de vrije wil, verantwoordelijkheid en boetedoening.

Herman de Regt neemt je in zijn lezing – aan de hand van de succesvolle Netflix-serie – mee in onze o zo menselijke, maar vaak onuitgesproken, vooronderstellingen en aannames en legt de valkuilen van ons denken bloot.

Dr. Herman de Regt is universitair hoofddocent wetenschapsfilosofie en epistemologie aan Tilburg University. Eerder werkte hij o.a. aan de University of Cambridge (UK) en Princeton University (USA).

(Mede)auteur van o.a.: Stof tot denken. Filosofische aspecten van brein en bewustzijn, Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale en Het snapgevoel. Hoe de illusie van begrip ons denken gijzelt. Momenteel is hij de decaan van Studies aan de Tilburg School of Humanities.

Inschrijven


Subscribe to our newsletter for special deals, events and job offers.