do 24 apr 2014 | 19:30-21:00 | Grote Zaal |

Met het oog op de samenleving: Het einde van de vrije wil

Zijn we vrij om te doen wat we willen? Of zijn mensen te reduceren tot niets anders dan deterministisch bepaalde materie? En sluiten deze twee opties elkaar eigenlijk wel uit? Op donderdag 24 april gaat filosoof Maureen Sie in debat met hersenonderzoeker Dick Swaab.

Hij verkocht 350 duizend boeken en ontketende een fel debat over de menselijke natuur. Want wat moeten we met de constatering dat de mens niet meer is dan een verzameling elektrische verbindingen en hormoonspiegels? Moeten we ons dus maar neerleggen bij criminaliteit, psychische problemen, verslaving en intelligentie? En wat te denken over genderidentiteit?

Prof. dr. Dick Swaab is een internationaal vermaard hersenonderzoeker. Hij was hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en dertig jaar lang directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. In 2010 verscheen zijn bestseller ‘Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot Alzheimer’.

Prof. dr. Maureen Sie is universitair hoofddocent Meta-ethiek aan de Faculteit Wijsbegeerte en bijzonder hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Universiteit Leiden. Ze publiceerde, in reactie op deterministen als Dick Swaab en Victor Lamme, het boek ‘Hoezo vrije wil?’.

Dit programma is onderdeel van de serie ‘Met het oog op de samenleving’, een samenwerking van SG Erasmus, de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit en faculteitsvereniging ERA. Prominente sprekers poneren een uitdagende stelling, gevolgd door een scherp filosofisch commentaar. Het aansluitende debat wordt geleid door prof. dr. Wiep van Bunge, voormalig decaan van de filosofiefaculteit.

Ook in de serie ‘Met het oog op de samenleving’:

  • prof. dr. Wijnand Mijnhardt over crisis in de wetenschap (27 februari, met prof. F.A. Muller)
  • prof. dr. Ruut Veenhoven over geluk (13 maart, met dr. Patrick Delaere).
  • prof. dr. Beatrice de Graaf over conflict en veiligheid (onder voorbehoud, 8 mei, met dr. Paul Schuurman)
  • architectenduo ZUS: Elma van Boxel en Kristian Koreman (12 juni, met dr. Gijs van Oenen)

Georganiseerd door SG Erasmus

Gratis toegang

Subscribe to our newsletter for special deals, events and job offers.