do 14 apr 2016 | 16:00-17:30 | Grote Zaal |

Sectarian Violence in the Middle East

Toelichting:

Kloosters, heiligdommen en mensen worden ritueel vernietigd in conflicten in het Midden-Oosten. Dergelijke gruweldaden worden zowel door IS als haar tegenstanders uitgevoerd. In plaats van ze enkel te beschouwen als wreed, daagt Prof. Dick Douwes (ESHCC) ons uit onze ogen open te houden en de culturele, historische en politieke gedachtengangen en acties van IS en anderen te begrijpen. Reserveren is aanbevolen.

Reserveer nu via onze website

Kloosters, heiligdommen en mensen zijn ritueel vernietigd in conflicten in het Midden-Oosten. Zowel IS als haar tegenstanders ondernemen dergelijke gruweldaden. In plaats van ze te beschouwen als wreed, daagt Prof. Dick Douwes (ESHCC) ons uit onze ogen open te houden en de culturele, historische en politieke gedachtengangen en acties van IS te begrijpen. Reserveren is aanbevolen.

Subscribe to our newsletter for special deals, events and job offers.