wo 30 nov 2016 | 16:00 - 17:30 | Grote Zaal |

Who’s afraid of North Korea? | Lezing

Hoe bang zouden we moeten zijn voor Noord Korea? Hoe groot is de kans dat er oorlog uitbreekt tussen Noord en Zuid Korea en hun beschermende bondgenoten, China en de Verenigde Staten?

Nucleaire bedreigingen van Kim Jong-un komen en gaan in internationale krantenkoppen en de Koreaanse oorlog is nooit officieel beëindigd. Ondanks overlopers, honger, armoede en sancties, blijft Noord Korea een indrukwekkende macht. Het roept de vraag op; hoe kan het dat Kim Jong-un nog steeds aan de macht is? Hoe groot is de kans dat er oorlog uitbreekt tussen Noord en Zuid Korea en hun beschermende bondgenoten, China en de Verenigde Staten? Hoe bang zouden we moeten zijn voor Noord Korea?

Rapporten over executies, werkkampen en marteling geven een dreigend beeld van het leven in dit geïsoleerde land. Sinds dit jaar heeft de Verenigde Staten de leider Kim Jong-un toegevoegd aan hun sanctie lijst voor het schenden van mensenrechten. Hoe ziet het leven in Noord Korea eruit? Kunnen wij als buitenstaanders zelfs maar iets van de denkwijze van een Noord Koreaan begrijpen?

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van Universiteit Leiden informeert ons in zijn lezing over dit geheimzinnige land. In zijn onderzoek kijkt hij verder dan het beeld van Noord Korea als onze dictatoriale vijand. Hij bestudeert de Koreaanse taal en geschiedenis om ons begrip van het land te verbeteren. Maar meer nog dan het land, zijn de inwoners van Noord-Korea van belang, met inbegrip van diegenen die buiten de landsgrenzen wonen.

‘Who’s afraid of North Korea’ wordt georganiseerd in samenwerking met NGIZ (het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken).

Inschrijven


Subscribe to our newsletter for special deals, events and job offers.